Top

Miễn tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 171 ha đất cho Samsung

Cập nhật 21/01/2019 16:15

 Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 06 về việc miễn hoàn trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho phần diện tích đã thuê của Tập đoàn Samsung tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên.

                                   

Theo đó, Chính phủ đồng ý không đặt vấn đề hoàn trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho phần diện tích đã thuê 171,3 ha của Tập đoàn Samsung tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên.

UBND tỉnh Thái Nguyên sử dụng ngân sách địa phương để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hoàn trả các chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng và các chi phí khác liên quan đến diện tích đất nói trên đã được Thường trực Chính phủ chỉ đạo tại văn bản số 334/TB-VPCP ngày 31/8/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Chính phủ cũng giao UBND tỉnh Thái Nguyên và các Bộ, cơ quan liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Trước đó, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc miễn hoàn trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích 171,3 ha cho Công ty TNHH Samsung Thái Nguyên Việt Nam (SEVT) đã thuê tại Khu công nghiệp Yên Bình (Công văn số 4074/TTr-UBND ngày 10/10/2018).

Theo tỉnh Thái Nguyên, quá trình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho SEVT đối với diện tích 171,3 ha được thực hiện trong giai đoạn còn hiệu lực của cả Luật Đất đai 2003 và Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định có liên quan.

Và UBND tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết về việc cho phép SEVT được miễn hoàn trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích 171,3 ha đã thuê tại Khu công nghiệp Yên Bình.Diaoconline.vn – Theo VnMedia