Top

Không bỏ phương pháp thặng dư khi định giá đất

Cập nhật 03/08/2023 10:50

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung vào dự thảo luật các quy định về nguyên tắc, điều kiện áp dụng, phương pháp định giá đất đang áp dụng phổ biến: so sánh, thu nhập, thặng dư, hệ số.

Giữ nguyên phương pháp thặng dư khi định giá đất.

Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Không để xảy ra khoảng trống

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường được yêu cầu bổ sung vào dự thảo luật các quy định về nguyên tắc, điều kiện áp dụng, phương pháp định giá đất đang áp dụng phổ biến như: so sánh, thu nhập, thặng dư, hệ số. Việc bổ sung này cần dựa trên đánh giá khách quan nguyên nhân tồn tại từng phương pháp, điều kiện áp dụng để không xảy ra khoảng trống, dẫn tới ách tắc, ảnh hưởng môi trường đầu tư, kinh doanh.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đề nghị các bộ, ngành hoàn thiện các quy định để theo dõi, thống kê, thu thập số liệu, biến động của thị trường đất đai, đảm bảo dữ liệu đầu vào chính xác cho từng phương pháp. Khi có đủ cơ sở dữ liệu giá đất thị trường sẽ nghiên cứu quy định lộ trình áp dụng phương pháp định giá đất theo vùng giá trị, thửa đất chuẩn.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã có Công điện 634 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác định giá đất khi chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/7 phải trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44 quy định về giá đất.

Được biết, trong quy định hiện nay về định giá đất được xác định theo một trong 5 phương pháp là so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư và hệ số điều chỉnh giá đất.

Dù vậy, trong dự thảo sửa đổi Nghị định số 44, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã loại bỏ phương pháp thặng dư chỉ để lại ba phương pháp là so sánh, thu nhập và hệ số điều chỉnh giá đất.

Đảm bảo thống nhất quy hoạch ngành, tăng cường phân cấp cho địa phương

Với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ quan chủ trì soạn thảo được yêu cầu tiếp tục nghiên cứu để bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch ngành, lĩnh vực thúc đẩy lẫn nhau để phát triển, nhất là quy hoạch giao thông, quy hoạch đô thị để gắn kết phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ với hệ thống hạ tầng hướng tuyến (TOD); đảm bảo tĩnh, động, linh hoạt.

Việc xác định các chỉ tiêu trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần bảo đảm tính ổn định về các chỉ tiêu quan trọng như: Đất lúa, đất rừng, bảo tồn thiên nhiên, di sản văn hóa, các khu dân cư đã phát triển ổn định... các chỉ tiêu khác theo các nguyên tắc của thị trường, theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ.
Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, cần đảm bảo thống nhất quy hoạch ngành, tăng cường phân cấp cho địa phương, giảm thiểu tối đa các thủ tục nhằm khơi thông các dự án bất động sản.

Để đảm bảo chủ động trong lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đi trước một bước nhưng vẫn đảm bảo sự linh hoạt theo nhu cầu của thị trường cần có quy định cho phép điều chỉnh linh hoạt kế hoạch sử dụng đất hằng năm.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục rà soát, chỉnh lý theo hướng tăng cường phân cấp quản lý cho địa phương kết hợp với phân bổ nguồn lực, phù hợp với khả năng thực hiện của các cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp sử dụng đất hiệu quả, nhất là đất lúa, đất rừng, khai thác khoáng sản, cũng là nội dung được lãnh đạo Chính phủ lưu ý.

Phó Thủ tướng nêu rõ yêu cầu phải rà soát bảo đảm thống nhất với các luật có liên quan, bảo đảm tính khả thi, linh hoạt khi áp dụng, thực hiện, các biện pháp giảm thiểu rủi ro, bảo đảm tính ổn định của luật.

DiaOcOnline.vn – Theo Tiền phong