Top

Hà Nội: Công khai việc thu hồi đất tại điểm dân cư nông thôn

Cập nhật 10/06/2010 15:10

Nguồn: Internet
Đây là nội dung chính được Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TP Hà Nội tập trung nhấn mạnh trong sáng 9-6 khi phổ biến "Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn Hà Nội" tới chuyên viên trợ giúp pháp lý, cán bộ tư pháp... huyện, thị xã.

Theo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TP Hà Nội, khiếu nại, tố cáo liên quan tới những vướng mắc về chế độ bồi thường khi thu hồi đất trên địa bàn, chiếm tới 70-80% trong số các đơn, thư khiếu nại, tố cáo nói chung.

Vì vậy, lực lượng kể trên có trách nhiệm tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ chủ trương của TP Hà Nội đã quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan hữu quan, nhằm giúp người dân tìm đúng "cửa" để giải đáp thắc mắc của mình.

Điển hình là UBND cấp xã nơi có đất bị thu hồi có trách nhiệm niêm yết công khai quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thông báo địa điểm thu hồi đất tại trụ sở UBND và các điểm có đất bị thu hồi.


DiaOcOnline.vn - Theo Hà Nội Mới