Top

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Lê Thành Cung “ thách đố cả Bộ trưởng và Thủ tướng”

Cập nhật 11/12/2013 09:21

Những ngày gần đây công luận liên tục lên tiếng phê phán phát ngôn gây sốc, xung quanh việc trả lời đơn tố cáo của Doanh nhân Huỳnh Uy Dũng, Giám đốc công ty Du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương. Đáng chú ý trong bài trả lời phỏng vấn với phóng viên VTC về việc hình thành khu dân cư trong khu công nghiệp tập trung, bất ngờ ông Lê Thành Cung, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khẳng định mang tính thách đố: “có Bộ trưởng hay Thủ tướng cũng không duyệt được”. Thật nực cười khi nghe vị Chủ tịch này trả lời như vậy, không những ngạo mạn, thiếu lễ độ mà còn thể hiện không hiểu biết gì về luật pháp.


Thưa ông Lê Thành Cung, ông làm Chủ tịch đại diện cho một tỉnh dẫn đầu các địa phương, có khu công nghiệp lớn so với cả nước mà ông không chịu nghiên cứu, tìm hiểu về nghị quyết và các văn bản pháp luật của nhà nước để điều hành cho đúng tôn chỉ mục đích thì thật đáng chê trách.

Trong những năm qua nhà nước ta đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện để các thành phần kinh tế, hộ gia đình, cá nhân tạo lập nhà ở. Điều kiện về nhà ở của các tầng lớp nhân dân đã được cải thiện rõ rệt. Kể cả các đối tượng nghèo có khó khăn về nhà ở là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại khu vực nông thôn và các vùng thường xuyên bị thiên tai cải thiện nhà ở. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, một số đối tượng xã hội tại khu vực đô thị như học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung cấp nghề, công nhân làm việc tại các khu công nghiệp tập trung; cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người có thu nhập thấp còn khó khăn về nhà ở.

Để giải quyết vấn đề nhà ở cho các đối tượng nêu trên, góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, kích cầu đầu tư và tiêu dùng, bảo đảm an ninh xã hội, tại phiên họp ngày 31-03-2009, Chính phủ quyết nghị và sau đó vào ngày 20-04-2009 Chính phủ đã ra nghị quyết số 18/NQ-CP về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên ở các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Phần II nghị quyết này nêu về nhà ở công nhân khu công nghiệp:

      – Dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng để cho thuê, theo phương thức xã hội hóa.

- Khi được giao làm chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, Ban quản lí khu công nghiệp của địa phương hoặc doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp được giao đồng thời làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng khu nhà ở công nhân (Chủ đầu tư cấp I)

- Đối với khu công nghiệp đang trong giai đoạn hình thành, chủ đầu tư dự án kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp phải tổ chức xác định nhu cầu về nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, đồng thời tổ chức lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng nhà ở cho công nhân gắn với khu công nghiệp đó. Sau khi đầu tư xong cơ sở hạ tầng khu nhà ở cho công nhân, Chủ đầu tư cấp I có thể tự đầu tư xây dựng nhà ở hoặc chuyển giao đất, cho thuê đất đã có hạ tầng để các doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp, các doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở (Chủ đầu tư cấp II) đầu tư xây dựng các công trình nhà ở cho công nhân thuê. Như vậy doanh nhân ông Huỳnh Uy Dũng đã làm đúng quy định này và trình UBND tỉnh nhưng ông Lê Thành Cung không kí để rồi ông kiếm cớ vu khống, xúc phạm người ta.

Tại phần II nghị quyết 18/NQ-CP quy định rõ trách nhiệm của Bộ ban ngành Trung Ương là:

Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chịu trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp, nhà ở xã hội và nhà ở thu nhập thấp theo quy định của nghị quyết này.

Bộ Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch hằng năm đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp, nhà ở xã hội và nhà ở thu nhập thấp giai đoạn 2009-2015 trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trong quý III năm 2009.

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các địa phương tổ chức rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để bổ sung quỹ đất cho các dự án nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp, nhà ở thu nhập thấp, hướng dẫn thực hiện các ưu đãi về đất đai đối với các dự án theo Nghị quyết này.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Tổ chức, chỉ đạo việc điều tra, khảo sát, tổng hợp nhu cầu và xây dựng Chương trình, kế hoạch đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp trên phạm vi địa bàn giai đoạn 2009-2015, hoàn thành trong quý II năm 2009 gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Quy định của nghị quyết rành rành như vậy mà ông Lê Thành Cung, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương còn dám ngang nhiên phát ngôn khẳng định, mang tính thách đố Bộ trưởng và Thủ tướng thì đâu còn trật tự, kỉ cương phép nước.

Tiến sỹ, luật sư Nguyễn Thắng Cảnh

DiaOcOnline.vn - Theo Người Cao Tuổi