Top

Bộ XD kiến nghị cho người thu nhập thấp vay mua nhà

Cập nhật 23/03/2013 09:12

Bộ Xây dựng vừa đề xuất Thủ tướng cần phải bổ sung đối tượng người thu nhập thấp được phép mua nhà ở xã hội do doanh nghiệp đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách vào nhóm được hỗ trợ lãi suất 6%, thời gian hỗ trợ ba năm.

Ảnh minh họa

Theo Bộ Xây dựng, Dự thảo Thông tư của NHNN lần 4 đã không đề cập đến nhóm đối tượng này do NHNN cho rằng, tại Nghị quyết 02 của Chính phủ chỉ đề cập đến việc cho người thu nhập thấp được vay để thuê, thuê mua chứ không có quy định cho vay để mua. Mặt khác, Luật Nhà ở cũng không cho phép được bán nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho rằng, Luật nhà ở năm 2005 có quy định: Nhà ở xã hội chỉ được thuê và thuê mua. Nhưng thời gian qua, do chưa có nhà ở xã hội nào đầu tư bằng vốn ngân sách, nên để xã hội hóa chương trình nhà ở xã hội, Nhà nước đã có cơ chế ưu đãi cho các DN tham gia theo hình thức xây nhà ở để bán cho người có thu nhập thấp và đã được cụ thể hóa trong Nghị định 71 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật nhà ở, mở rộng thêm đối tượng người thu nhập thấp được mua nhà ở xã hội.

Vì vậy, Bộ Xây dựng kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo NHNN đưa vào Thông tư quy định cho người thu nhập thấp vay nhà, hoặc bổ sung thêm vào Nghị quyết 02 nội dung này để NHNN có cơ sở bổ sung vào thông tư.

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có cuộc rà soát với 40 cơ quan, ban ngành Hà Nội tập hợp nhu cầu mua nhà thu nhập thấp, mới chỉ 16/40 đơn vị báo cáo. Tuy nhiên đã có trên 21.000 người đăng ký được mua nhà thu nhập thấp, trong đó đối tượng có nhu cầu thuê chỉ 1000 người.  

DiaOcOnline.vn - Theo VTV