Top

Phải phê duyệt giá bồi thường và giá bán nhà tái định cư cùng ngày

Cập nhật 21/05/2021 14:35

Cơ quan chức năng phải phê duyệt giá bồi thường đất, hỗ trợ, giá thu tiền sử dụng đất đối với nền đất tái định cư, giá bán, giá thuê… nhà tái định cư cùng một ngày.

Quy chế phối hợp giúp việc bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án nhanh hơn - Ảnh: TỰ TRUNG

Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM vừa có tờ trình UBND TP về quy chế phối hợp trong việc thu hồi đất, bồi thường, tái định cư trên địa bàn TP.

Theo đó, các cơ quan nhà nước phải phê duyệt giá bồi thường đất, hỗ trợ, giá thu tiền sử dụng đất đối với nền đất tái định cư, giá bán - giá thuê - giá thuê mua nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội phục vụ tái định cư cùng ngày ban hành quyết định thu hồi đất.

Tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải được chi trả chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày người dân nhận được quyết định thu hồi đất.

Nếu cơ quan nhà nước chậm chi trả thì người có đất thu hồi sẽ được trả thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế.

Quy chế cũng quy định người sử dụng đất có trách nhiệm phối hợp tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cung cấp các giấy tờ liên quan đến đất và tài sản gắn liền với đất.

Sở Tài nguyên - môi trường cho biết quá trình thực hiện các dự án thực tế, các cơ quan chức năng mắc một số sai sót dẫn đến phải hủy quyết định bồi thường thu hồi đất, làm lại từ đầu khiến quá trình bồi thường tái định cư kéo dài.

Vì vậy, việc ban hành quy chế này nhằm thống nhất quy trình thực hiện trên toàn TP và giúp cho việc phối hợp đồng bộ hơn giữa các cơ quan chức năng trong việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giúp công tác giải phóng mặt bằng nhanh hơn.

DiaOcOnline.vn – Theo Tuổi trẻ