Top

Đấu giá khu đất 2,250 m2 trung tâm thành phố Lạng Sơn

Cập nhật 09/04/2011 14:40


Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Khu đất thuộc dự án Tiểu khu tái định cư khối 2, phường Vĩnh Trại, có giá khởi điểm 11.6 tỷ đồng.

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất trên vào ngày 17/4.

Thời gian bán hồ sơ đấu giá từ ngày 22/3 - 12/4, thu phí từ ngày 13 - 15/4.

Khu đất được tổ chức đấu giá công khai với giá khởi điểm được UBND tỉnh phê duyệt, 11.6 tỷ đồng.

DiaOcOnline.vn - Theo DVT