Top

Bộ Xây dựng góp ý Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Núi Sập, tỉnh An Giang đến năm 2030

Cập nhật 23/09/2018 10:52

Sau khi nhận được Tờ trình số 514/TTr-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc xin ý kiến về đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đến năm 2030 (kèm theo thuyết minh tổng hợp). Bộ Xây dựng đã có Văn bản gửi UBND tỉnh An Giang.

Quang cảnh thị trấn Núi Sập, tỉnh An Giang. (Nguồn: Internet)

Theo đó, thị trấn Núi Sập được công nhận là đô thị loại IV tại Quyết định số 13/QĐ-BXD ngày 12/01/2016; Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung được thực hiện theo Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đến năm 2030. Do đó, đề nghị cập nhật các số liệu hiện trạng năm 2017 để đảm bảo đánh giá đúng thực trạng phát triển đô thị. Làm rõ những bất cập trong phát triển tại thị trấn Núi Sập hiện nay và xác định những vấn đề cơ bản cần giải quyết trong điều chỉnh quy hoạch.

Bổ sung phân tích xu hướng tăng trưởng dân số của thị trấn Núi Sập qua các năm; rà soát các luận cứ làm cơ sở để dự báo quy mô dân số, các chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo phù hợp thực trạng và khả năng phát triển của thị trấn Núi Sập, đặc biệt trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.

Thị trấn Núi Sập thuộc tiểu vùng giữa đồng bằng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, đề nghị tuân thủ các định hướng phát triển của tiểu vùng về mô hình đô thị, tổ chức không gian đô thị, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã được xác định tại Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 15/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Định hướng phát triển không gian cần xác định rõ chỉ tiêu mật độ dân cư tại từng khu chức năng; quy mô diện tích của các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở phía Đông Bắc và Tây Nam, khu trung tâm hành chính, y tế, thể dục thể thao, thương mại cấp đô thị, làm cơ sở quản lý và triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

Thị trấn Núi Sập có vị trí tiếp giáp kênh Rạch Giá - Long Xuyên là tuyến vận tải thủy nội địa liên tỉnh; Phương án quy hoạch giao thông định hướng nạo vét, khai thông các tuyến kênh rạch, tạo tuyến đường thủy trong đô thị. Do đó, đề nghị bổ sung rõ các hướng tuyến và các công trình đầu mối giao thông đường thủy trong nội dung quy hoạch giao thông.

Bổ sung nội dung rà soát việc triển khai thực hiện Quy hoạch chung thị trấn Núi Sập được phê duyệt tại Quyết định số 3439/QĐ-UBND ngày 28/12/2007 của UBND tỉnh An Giang; lồng ghép các mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.

Rà soát hồ sơ bản vẽ, đảm bảo nội dung thể hiện, thành phần hồ sơ bản vẽ tuân thủ theo đúng quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

UBND tỉnh An Giang căn cứ các ý kiến nêu trên, chỉ đạo đơn vị chức năng hoàn thiện đồ án. Hồ sơ đồ án sau khi phê duyệt được gửi về Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ Xây dựng để lưu giữ theo quy định.

DiaOcOnline.vn - Theo Xây Dựng