Top

Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND

Cập nhật 04/10/2008 15:00

Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 09/06/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Quy định thực hiện khoản 2 Điều 40 Quyết định số 137/2007/QĐ-UBND ngày 30/11/2007 của UBND Thành phố về thực hiện Điều 48 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố.
 

Số văn bản 33
Ký hiệu văn bản QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/06/2008
Ngày có hiệu lực  
Ngày hết hiệu lực  
Người ký Vũ Hồng Khanh
Trích yếu Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 09/06/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Quy định thực hiện khoản 2 Điều 40 Quyết định số 137/2007/QĐ-UBND ngày 30/11/2007 của UBND Thành phố về thực hiện Điều 48 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố.
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Bất động sản
Tệp đính kèm Quyetdinh-33-2008-QDUBND-ngay09-06-2008

 

DiaOcOnline.vn