Top

Bảng giá đất tỉnh Bắc Giang năm 2013

Cập nhật 25/04/2013 15:27

Quyết định số 449/QĐ-UBND Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bác Giang

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.

Giá đất Bắc Giang

Download
Quy định về bảng giá đất tỉnh Bắc Giang năm 2013 Download
Bảng giá đất tỉnh Bắc Giang năm 2013 Download


DiaOcOnline.vn