Top

Bảng giá đất Tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật 03/11/2007 11:00

Bảng giá đất tỉnh Khánh Hòa

Download
Bảng giá các loại đất tỉnh Khánh Hòa Download
Bảng giá đất phi nông nghiệp các phường thuộc thành phố Nha Trang Download
Bảng giá đất phi nông nghiệp các xã thuộc thành phố Nha Trang Download
Huyện Diên Khánh
Bảng giá đất phi nông nghiệp huyện Diên Khánh Download
Bảng giá đất phi nông nghiệp ven trục giao thông chính huyện Diên Khánh Download
Bảng giá đất thị trấn Diên Khánh Download
Huyện Khánh Sơn
Bảng giá đất phi nông nghiệp huyện Khánh Sơn Download
Bảng giá đất phi nông nghiệp thị trấn Tô Hạp huyện Khánh Sơn Download
Huyện Khánh Vĩnh
Bảng giá đất phi nông nghiệp huyện Khánh Vĩnh Download
Bảng giá đất phi nông nghiệp ven trục giao thông chính huyện Khánh Vĩnh Download
Bảng giá đất thị trấn Khánh Vĩnh Download
Huyện Ninh Hóa
Bảng giá đất phi nông nghiệp huyện Ninh Hóa Download
Bảng giá đất phi nông nghiệp ven trục giao thông chính huyện Ninh Hóa Download
Bảng giá đất thị trấn Ninh Hóa Download
Huyện Vạn Ninh
Bảng giá đất phi nông nghiệp huyện Vạn Ninh Download
Bảng giá đất phi nông nghiệp ven trục giao thông chính huyện Vạn Ninh Download
Bảng giá đất thị trấn Vạn Giã huyện Vạn Ninh Download
Thị xã Cam Ranh
Bảng giá đất phi nông nghiệp các phường thuộc thị xã Cam Ranh Download
Bảng giá đất phi nông nghiệp các xã thuộc thị xã Cam Ranh Download
Bảng giá đất phi nông nghiệp ven trục giao thông chính thị xã Cam Ranh Download