Top

Quy hoạch kết cấu hạ tầng TP Đà Nẵng

Cập nhật 28/09/2007 17:00

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


QUY HOẠCH KẾT CẤU HẠ TẦNG TP ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2010
Click vào để xem hình ảnh với chất lượng ảnh tốt hơn