Top

Incomex Đà Nẵng

Vị trí: Lô A2-1 Đường 2 tháng 9, Hải Châu, Đà Nẵng

 

Địa điểm xây dựng: Lô đất A2-1 thuộc khu phía Đông Nam nút giao thông đường 2-9 và đường dẫn lên cầu Tuyên Sơn.


Chủ đầu tư: Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng – Công ty Đầu tư xây dựng và XNK Hà Nội


Đơn vị tư vấn:


Trung tâm tư vấn phát triển đô thị - ICC


Mục tiêu đầu tư:


- Tạo lập diện tích hoạt động cho Trung tâm Điều hành xe buýt thành phố


- Tạo ra diện tích văn phòng dành cho các đơn vị Tổng công ty Xây dựng Sông Hồng thuê để hoạt động.


- Tạo ra diện tích văn phòng và dịch vụ thương mại cho thuê.


- Tạo ra khu ở cho cán bộ Công nhân viên.


- Góp phần hoàn chỉnh bộ mặt cảnh quan đô thị Đà Nẵng ngày càng hiện đại, đồng bộ.


Hình thức đầu tư: Xây mới toàn bộ bao gồm hạ tầng và công trình.


Đặc điểm xây dựng và Quy mô xây dựng:


- Dự kiến xây dựng 1 công trình công cộng với các chức năng hỗn hợp: văn phòng, dịch vụ thương mại.


- Cơ cấu diện tích dự kiến đầu tư khoảng 11.107 m2 văn phòng và khoảng 7.558 m2 sử dụng cho dịch vụ thương mại.


- Diện tích dành cho xây dựng nhà ở CBNV khoảng 4.100 m2. Đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 33 đến 35 hộ gia đình cán bộ.


- Số tầng: 15 tầng.


Tổng mức đầu tư: 177 tỷ đồng.