Top

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

Địa chỉ: Lô I - Đồng Khởi, P.Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 84.650.222 0666        Fax: 84.650.222 0678

E-mail: tdc@becamextdc.com.vn         Website: www.becamextdc.com.vn

Moon River: Bất động sản chiến lược? Tại sao không?

Vàng được biết đến như kênh đầu tư an toàn nhưng thời gian gần đây liên tục xuất hiện hàng loạt các dấu hiệu không an toàn, chứng khoán ...