Top

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

Địa chỉ: Lô I - Đồng Khởi, P.Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 84.650.222 0666        Fax: 84.650.222 0678

E-mail: tdc@becamextdc.com.vn         Website: www.becamextdc.com.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ