Top

Ban quản lý các KCX và KCN TPHCM

Địa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3829 0414 - 3829 0405        Fax: 84.8.3829 4271

E-mail: office@hepza.gov.vn         Website: www.hepza.gov.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ