Top

Ban quản lý các KCX và KCN TPHCM

Địa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3829 0414 - 3829 0405        Fax: 84.8.3829 4271

E-mail: office@hepza.gov.vn         Website: www.hepza.gov.vn

Khu công nghiệp Bình Chiểu

Tổng công ty Bến Thành là chủ đầu tư của dự án Khu Công Nghiệp Bình Chiểu

Khu công nghiệp Cát Lái 2

Ngành nghề thu hút đầu tư: Các ngành công nghiệp ít gây ô nhiễm môi trường như sản xuất cơ khí, điện-điện tử; sản xuất sản phẩm cấu kiện từ ...