Top

Thí điểm đấu thầu qua mạng đến hết năm 2013

Cập nhật 21/09/2012 11:10

Theo công văn số 6965/BKHĐT-QLĐT của Bộ KH-ĐT gửi các bộ, địa phương, tập đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước, sẽ thí điểm đấu thầu qua mạng đến hết năm 2013.

Bộ này đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định đơn vị đầu mối để phối hợp với Cục Quản lý đấu thầu (Bộ KH-ĐT) lập danh sách tất cả các chủ đầu tư, bên mời thầu trực thuộc gửi Cục Quản lý đấu thầu trước ngày 25-9-2012. Các địa phương lập kế hoạch đào tạo cho tất cả các chủ đầu tư, bên mời thầu trực thuộc để thực hiện đăng ký và tự đăng tải thông tin đấu thầu qua mạng theo quy định. Ngoài ra, các địa phương căn cứ tình hình thực tế và điều kiện của mình để lựa chọn các gói thầu chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi quy mô nhỏ để thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng.

DiaOcOnline.vn - Theo An Ninh Thủ Đô