Top

Quảng Trị: Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo thu hút 63 dự án

Cập nhật 12/11/2018 14:46

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm xây dựng và phát triển Khu kinh tế thương mại (KTTM) đặc biệt Lao Bảo (12/11/1998 – 12/11/2018). Trải qua 20 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, đến nay, Khu KTTM đặc biệt Lao Bảo đã thu hút được 63 dự án đăng ký đầu tư với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 3.720 tỷ đồng, diện tích đất thuê là 1.756ha.

Trung tâm Khu KTTM đặc biệt Lao Bảo.

Khu KTTM đặc biệt Lao Bảo được hình thành từ ngày 12/11/1998 dựa trên lợi thế của khu vực, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, chủ trương của hai Bộ Chính trị cũng như sự quyết tâm của hai Chính phủ Việt Nam và Lào trong việc lựa chọn và thiết lập một khu vực chung, cho phép áp dụng thí điểm những chính sách đặc thù, trên cơ sở đó sẽ nhân rộng ra các khu vực khác khi có điều kiện.

Sau 5 năm triển khai hoạt động, ngày 12/01/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 11/2005 ban hành quy chế Khu KTTM đặc biệt Lao Bảo.

Theo đó, Khu KTTM đặc biệt Lao Bảo có tổng diện tích 15.804ha, bao gồm 05 xã và 02 thị trấn dọc tuyến Đường 9, là mô hình kinh tế tổng hợp, vừa có đặc điểm tính chất như khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu và là “khu phi thuế quan đặc biệt”, được áp dụng cơ chế, chính sách thí điểm với mức ưu đãi cao nhất theo quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam và các hiệp ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

Trải qua 20 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, đến nay, Khu KTTM đặc biệt Lao Bảo đã thu hút được 63 dự án đăng ký đầu tư với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 3.720 tỷ đồng, diện tích đất thuê là 1.756ha.

Trong đó: Có 50 dự án đã đi vào hoạt động với tổng số vốn đầu tư là 3.384 tỷ đồng, diện tích thuê đất gần 1.742ha; 10 dự án đang triển khai xây dựng với số vốn đầu tư 336 tỷ đồng và diện tích thuê đất là 14ha.

Trong 63 dự án trên có 05 dự án FDI với tổng vốn đang ký là: 22,6 triệu USD (02 dự án đầu tư của Thái Lan, 01 dự án của Trung Quốc và 02 dự án của Úc).

Bên cạnh đó, có 400 phương án kinh doanh thương mại, dịch vụ được cấp giấy chứng nhận đầu tư, với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 1.500 tỷ đồng, có hơn 400 doanh nghiệp và 4000 hộ kinh doanh cá thể hoạt động tại địa bàn. Tổng thu ngân sách sau 20 năm đạt gần 3.900 tỷ đồng.

DiaOcOnline.vn - Theo Xây Dựng