Top

Thủ tướng giao gần 360.000 tỷ vốn đầu tư công, mới 'tiêu' được 1/20

Cập nhật 12/03/2019 16:30

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh phân bổ vốn đầu tư công, không làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Văn phòng Chính phủ chuyển công văn hoả tốc tới các bộ, ngành và địa phương truyền đạt chỉ đạo của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu đẩy mạnh thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 trong bối cảnh giải ngân 2 tháng đầu năm còn chậm.

Theo kế hoạch chi đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước được Quốc hội phê duyệt năm 2019, tổng vốn phải thực hiện là 416.000 tỷ đồng. Tới nay, Thủ tướng đã giao vốn hơn 355.617 tỷ đồng. Còn hơn 58.319 tỷ đồng chưa được giao do chưa đủ điều kiện.

Bộ Tài chính cho biết với số vốn đã được Thủ tướng giao, ước giải ngân trong 2 tháng đầu năm vừa qua là 4,52% kế hoạch vốn, cao gấp 2,31 lần cùng kỳ năm 2018 nhưng vẫn ở mức thấp. Hiện nay, các bộ, ngành, địa phương mới cơ bản hoàn thành việc phân bổ chi tiết cho các dự án, nhập dự toán trên hệ thống Tabmis, các chủ đầu tư đang hoàn thiện thủ tục đấu thầu, hoàn thiện hồ sơ tạm ứng, thanh toán theo quy định.

Trong 2 tháng đầu năm, giải ngân đầu tư công toàn quốc đạt trên 16.000 tỷ đồng, chỉ bằng 1/20 tổng vốn giao cả năm. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Trước tình hình trên, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) khẩn trương tổng hợp các dự án đáp ứng đủ điều kiện để trình Thủ tướng giao nốt 58.319 tỷ đồng. Nếu dự án không đủ điều kiện, Bộ KH&ĐT và Tài chính tổng hợp, đề xuất báo cáo Thủ tướng phương án xử lý phù hợp.

Đối với số vốn đã được giao, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết hết số vốn đã được cơ quan có thẩm quyền giao cho các dự án đúng quy định và gửi báo cáo các Bộ KH&ĐT, Tài chính tổng hợp rồi báo cáo Thủ tướng.

Các bộ, ngành địa phương chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục phê duyệt thiết kế dự toán, thủ tục đấu thầu và đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; tập trung thực hiện thủ tục nghiệm thu, thanh toán vốn ngay từ những tháng đầu năm; rà soát các vướng mắc trong thực hiện và thanh toán để kịp thời xử lý, tháo gỡ.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành và địa phương phải có các biện pháp xử lý trách nhiệm cụ thể đối với chủ đầu tư, nhà thầu chậm hoàn thiện thủ tục liên quan tới giải ngân vốn đầu tư.

Đối với các dự án đã được giao vốn kế hoạch năm 2018 nhưng chưa giải ngân hết và có nhu cầu kéo dài sang năm 2019, các bộ, ngành và địa phương khẩn trương làm thủ tục với Kho bạc Nhà nước theo quy định của Chính phủ.

Trong 3 năm qua, giải ngân vốn đầu tư công chậm do vướng các quy định về thủ tục trong Luật Đầu tư công 2014, làm ảnh hưởng tới tiến độ các dự án đầu tư và tới cả tăng trưởng kinh tế của đất nước. Tới nay, nhiều Luật, Nghị định của Chính phủ đã được chỉnh sửa, bổ sung để tháo gỡ các khó khăn về thủ tục, thúc đẩy tiến độ giải ngân.

DiaOcOnline.vn – Theo Zing