Top

Phần 8

Xem tuổi làm nhà, sửa nhà năm Quý Tỵ cho gia chủ sinh năm 1971, 1972, 1973, 1974

Cập nhật 21/02/2013 09:10

Xem tuổi làm nhà, sửa nhà năm Quý Tỵ cho những người sinh năm 1971 (Tân Hợi), 1972 (Nhâm Tí), 1973 (Quý Sửu), 1974 (Giáp Dần).

Kiểm tra xem có phạm Tam tai, Kim lâu, Hoang ốc không?

29. Năm sinh dương lch: 1971 Năm sinh âm lch: Tân Hi
Năm dự kiến khởi công: 2013 – Quý t

Tam tai: Gia chủ tuổi Tân Hi, cần tránh các năm tam tai: T, Ng, Mùi. Năm dự kiến xây nhà là năm 2013 tức năm Quý T, như vậy sẽ  phm tam tai.

Kim lâu: Năm 2013, gia chủ 43 tuổi (tuổi âm), Không phm kim lâu .

Hoàng ốc: Năm 2013, gia chủ 43 tuổi (tuổi âm), Không phm hoàng c.

• Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2019, 2022, 2028, 2029, 2031, 2040, 2046, 2047, 2055, 2056, 2058, 2064, 2065, 2067, 2076.

NĂM 2013 CÓ TH XÂY NHÀ ĐƯỢC

30. Năm sinh dương lch: 1972 Năm sinh âm lch: Nhâm Tí

Tam tai: Gia chủ tuổi Nhâm Tí, cần tránh các năm tam tai: Dn, Mão, Thìn. Năm dự kiến xây nhà là năm 2013 tức năm Quý T, như vậy sẽ vào không phm tam tai.

Kim lâu: Năm 2013, gia chủ 42 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ phm kim lâu.

Hoàng c: Năm 2013, gia chủ 42 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ vào phm hoàng c.

Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2014, 2020, 2023, 2029, 2030, 2032, 2038, 2039, 2041, 2047, 2048, 2050, 2056, 2057, 2059, 2065, 2066, 2068, 2074, 2075, 2077.

• Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1908, 1910, 1911, 1917, 1919, 1920, 1926, 1928, 1929, 1935, 1937, 1938, 1944, 1946, 1947, 1953, 1955, 1956, 1962, 1965, 1971, 1974, 1980, 1983, 1989, 1992, 1994 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

31.  Năm sinh dương lch: 1973 Năm sinh âm lch: Quý Su

Tam tai: Gia chủ tuổi Quý Su, cần tránh các năm tam tai: Hi, Tý, Su. Năm dự kiến xây nhà là năm 2013 tức năm Quý T, như vậy sẽ vào không phm tam tai.

Kim lâu: Năm 2013, gia chủ 41 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ không phm kim lâu.

Hoàng ốc: Năm 2013, gia chủ 41 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ vào phm hoàng c.

• Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2012, 2015, 2024, 2030, 2039, 2040, 2042, 2048, 2049, 2051, 2058, 2060, 2066, 2075, 2076, 2078

• Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1908, 1910, 1911, 1917, 1919, 1920, 1926, 1928, 1929, 1935, 1937, 1938, 1944, 1946, 1947, 1953, 1955, 1956, 1962, 1965, 1971, 1974, 1980, 1983, 1989, 1992, 1994 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

32.  Năm sinh dương lch: 1974 Năm sinh âm lch: Giáp Dn

Tam tai: Gia chủ tuổi Giáp Dn, cần tránh các năm tam tai: Thân, Du, Tut. Năm dự kiến xây nhà là năm 2013 tức năm Quý T, như vậy sẽ không phm tam tai.

Kim lâu: Năm 2013, gia chủ 40 tuổi (tuổi âm), không phm kim lâu.

Hoàng ốc: Năm 2013, gia chủ 40 tuổi (tuổi âm), không phm hoàng c.

• Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2013, 2022, 2025, 2031, 2032, 2034, 2043, 2049, 2050, 2058, 2059, 2061, 2067, 2068, 2070, 2079.

NĂM 2013 CÓ TH XÂY NHÀ ĐƯỢC.

DiaOcOnline.vn - Theo TranHuyThuan