Top

Thông tư 12/2011/TT-BTC

Cập nhật 16/02/2011 11:40

Thông tư 12/2011/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư số 84/2008/TT-BTC về hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi Thông tư 02/2010/TT-BTC về Thuế thu nhập cá nhân khi mua bán hoặc chuyển nhượng nhà đất,....

Thông tư 12/2011/TT-BTC

Download
Thông tư 12/2011/TT-BTC ngày 26/1/2011 Download