Top

Thông tư 113/2011/TT-BTC

Cập nhật 08/08/2011 08:50

Ngày 4/8/2011, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 113/2011/TT-BTC quy định cách xác định thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà, căn hộ đã được cấp GCN quyền sử dụng đất.

Theo đó, mức thuế suất áp dụng là 25% tính trên thu nhập chuyển nhượng.

Vui lòng nhấn vào Download để tải văn bản

Loại Văn Bản

Download
Thông tư 113/2011/TT-BTC  Download

>>> Xem thêm các Thông tư khác tại đây.
DiaocOnline.vn