Top

Bảng giá đất tỉnh Đồng Tháp năm 2014

Cập nhật 18/06/2014 18:27

Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Đồng Tháp

Download
Quyết định 42/2013/QĐ-UBND Download
Quy định các loại giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 2014 Download
Bảng giá đất ở đô thị Download
Bảng giá đất ở nông thôn Download
Bảng giá đất nông nghiệp Download