Top

Bảng giá đất tỉnh Gia Lai năm 2013

Cập nhật 08/04/2013 14:04

Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.

Giá đất Gia Lai

Download
Bảng giá đất tỉnh Gia Lai năm 2013 Download


DiaOcOnline.vn

Từ khóa: Giá đất, Gia Lai,