Top

Điều chỉnh quy hoạch chung Quận 7

Cập nhật 02/08/2007 14:00


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG QUẬN 7

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐẾN NĂM 2020


 click vào hình để xem với hình ảnh chất lượng tốt hơn


Theo Sở Quy Hoạch Kiến trúc TP.HCM