Top

Bản đồ quy hoạch chung quận Bình Chánh

Cập nhật 07/03/2007 14:00

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG QUẬN BÌNH CHÁNH

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN


Nhấn vào đây để tải về hình ảnh lớn hơnTheo Sở Quy Hoạch Kiến Trúc - TP.HCM