Top

Khu du lịch sinh thái Đồi Xanh

Vị trí: Hồng Thanh, Bắc Bình, Bình Thuận

  - Lô số 7, thôn Hồng Thanh, xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.  
  - Diện tích: 43.600 m²  
  • Quyết định số 3768/QĐ-CT.UBBT ngày 27/08/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc thu hồi đất và cho Công ty TNHH Đồi Xanh thuê đất để xây dựng khu du lịch sinh thái Đồi Xanh tại xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

• Quyết định số 3175/QĐ-CT.UBND ngày 09/09/2005 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất do UBND tỉnh Bình Thuận số AC: 763519 và AC 763521.

• Công ty đã chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất và đã đóng xong tiền sử dụng đất cho nhà nước.
 
  - Hợp tác xây dựng khu du lịch.