Top

Khu du lịch Ánh Dương

Vị trí: , Cam Ranh, Khánh Hòa

Tên dự án: KHU DU LỊCH ÁNH DƯƠNG
Địa điểm thực hiện dự án: Bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
Mục đích đầu tư: Xây dựng khu du lịch.
Vốn đầu tư: 350 tỷ đồng.

QUY MÔ DỰ ÁN:
- Diện tích khu đất: 14.2 ha.
- Các hạng mục công trình gồm: khách sạn 20 tầng; trung tâm mua sắm, nhà hàng, trung tâm phục hồi sức khỏe, hồ bơi…

Thực trạng hiện nay:
- Đang duyệt quy hoạch 1/500.
- Đang làm thủ tục giao đất.