Top

Khu chức năng số 13D

Vị trí: 13D, Huyện Bình Chánh , TP.HCM

  - Quy mô dự án: 81.618 m².
 
 
  - Gồm 02 khu trường học và 01 khu thể dục thể thao.

Đất xây dựng khu trường học 1: 26.660 m².

Đất xây dựng khu trường học 2: 36.336 m².

Khu thể dục thể thao: 18.621 m².

 
 
  - Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 số 59/QD – BQLKN ngày 18/12/2001 của Ban quản lý khu;
- Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 số 11/QD – BQLKN ngày 11/04/2003 của Ban quản lý khu;
- Công văn số 883/GT – DT ngày 05/10/2004 của Sở Giao thông công chánh TPHCM về việc cho phép san lấp rạch;
- Công văn số 938/BQLKN-D DMT ngày 16/09/2008 của Ban quản lý khu về việc cho phép san lấp đất thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trường học tại xã Phong Phú huyện Bình Chánh;
- Quyết định 5497/QĐ-UBND ngày 27/10/2005 về việc thu hồi đất gia cho Cty Tân Tạo tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng chuẩn bị thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trường học tại xã Phong Phú huyện Bình Chánh;
- Dự kiến hoàn tất việc đền bù giải phóng mặt bằng vào Quý 4 năm 2011.