Top

Sông Hàn Plaza

Vị trí: Trần Phú, Hải Châu , Đà Nẵng

Địa điểm xây dựng: nằm bên cạnh dòng sông Hàn thơ mộng thuộc Quận Hải Châu - Tp.Đà   Nẵng

 

           


  Quy mô dự án:


  - Tổng diện tích lô đất: 11.206m2

 

  - Tổng diện   tích xây dựng: 4.987 m2

 

  - Diện tích khu Khách sạn - Văn phòng - Trung tâm thương mại : 8.206 m2

 

  - Tổng diện tích sàn: 35.696 m2

 

  - Mật độ xây dựng: 44,5 %

 

  - Hệ số sử dụng:   3,18 lần

 

  - Tổng số tầng cao: 21 tầng