Top

Sao Mai Tower

Vị trí: Phường 16, Quận 8 , TP.HCM

 
Phối cảnh dự án.

- Quy mô: 4.372,22 m2.
- Tổng số căn hộ chung cư dự kiến: 102 căn.
- Tầng cao xây dựng: 16 tầng (khối cao ốc văn phòng); 18 tầng (khối chung cư).
- Quy mô dân số dự kiến: 476 người.
- Đất xây dựng chung cư: 740m2, chiếm 17,15%.
- Đất xây dựng văn phòng: 1.172m2, chiếm 27,10%.
- Đất cây xanh tập trung: 600 m2, chiếm 13,80%.
- Đất giao thông, bến bãi: 1.812,22m2, chiếm 41,88%.
- Hệ số sử dụng đất: 7,45.
- Tổng vốn đầu tư dự án: 148.416.100.000đ.
- Cơ sở pháp lý:
+ Quyết định số 67/QĐ-SXD-PTN ngày 01/06/2009 của Sở xây dựng TP. HCM về việc phê duyệt dự án đầu tư.
+ Quyết định giao đất số 3404/QĐ-UBND ngày 15/07/2009 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc giao đất cho Công ty TNHH Dũng Thịnh Phát để đầu tư xây dựng chung cư và cao ốc văn phòng tại phường 16, quận 8; Tổng diện tích giao đất: 4.327,2m2.
- Tiến độ thực hiện: 2009 - 2015.
- Hiệu quả kinh tế - xã hội do đầu tư dự án mang lại:
+ Dự án đầu tư xây dựng khu văn phòng và nhà ở cao tầng là một trong những công trình trọng điểm của Công ty dự kiến thực hiện từ năm 2010 nhằm hỗ trợ quỹ nhà ở đang thiếu trong địa bàn quận 8, đồng thời cùng góp sức vào chủ trương chung của thành phố nhằm nâng cao đời sống của người dân về chất lượng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
+ Dự án đáp ứng được nhu cầu học tập, giải trí, sinh hoạt thể thao, nâng cao điều kiện sống văn hóa, tinh thần cho người dân ở đây.