Top

Cao ốc Đại Thế Giới

Vị trí: 107 Trần Hưng Đạo, Phường 6, Quận 5 , TP.HCM

Tên dự án: CAO ỐC ĐẠI THẾ GIỚI
Địa điểm thực hiện dự án: 107 Trần Hưng Đạo, Q5 TP HCM
Mục đích đầu tư: Kinh doanh khu thương mại , văn phòng.
Vốn đầu tư: 250 tỷ đồng.

QUI MÔ DỰ ÁN:
- Quy mô tầng cao: 2 tầng hầm, từ tầng 1 – 5: siêu thị, nhà hàng, từ tầng 6 –21: khối văn phòng.
- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu:
Diện tích khu đất: 2345 m2
Diện tích xây dựng: 1290 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 22.633 m2.
Mật độ xây dựng: 55%.
Diện tích tầng hầm: 4300 m2
Diện tích sàn kinh doanh: 5485 m2
Diện tích văn phòng: 14352 m2

Thực trạng hiện nay:
- Đã có quy hoạch 1/500.
- Đang giải phóng mặt bằng.