Top

Khu tổ hợp cao ốc Đại Quang

Vị trí: , Quận 4 , TP.HCM

Tên dự án: KHU TỔ HỢP CAO ỐC ĐẠI QUANG
Địa điểm thực hiện dự án: Phường 2-5, quận 4 tp Hồ Chí Minh.
Mục đích đầu tư: Kinh doanh nhà ở, khu thương mại , văn phòng.
Vốn đầu tư: 8000 tỷ đồng.

QUY MÔ DỰ ÁN:
- Quy mô: Bao gồm 10 tòa nhà căn hộ cao cấp và 02 tòa nhà văn phòng.
- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu:
- Diện tích khu đất: 10.34 ha.
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 500.000 m2
- Mật độ xây dựng: 36%.

Thực trạng hiện nay:
- Đã có qui hoạch 1/500.
- Đã thành lập xong công ty Liên Doanh.
- Đang chuẩn bị giải phóng mặt bằng.