Top

Trung tâm giao dịch Bất động sản Nha Trang

Địa chỉ: KB 220 Cù Lao Thượng, P.Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 84.58.224 4246 - 0974 387 389       

E-mail: batdongsannhatrang.org@gmail.com         Website: www.nhadatnhatrang.com.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ