Top

Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - Sageco

Địa chỉ: 18A Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3910 4801 - 3910 4803        Fax: 84.8.3910 4052

E-mail: info@saigoncons.com.vn         Website: www.saigoncons.com.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ