Top

Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - Sageco

Địa chỉ: 18A Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3910 4801 - 3910 4803        Fax: 84.8.3910 4052

E-mail: info@saigoncons.com.vn         Website: www.saigoncons.com.vn

 

Giới thiệu chung

Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - Sageco là doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo quyết định số 6211/QĐ-UB-KT ngày 31/12/1996 của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh.

Theo quyết định số 168/2003/QĐ-UB-KT ngày 10/09/2003 của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh, quyết định sát nhập Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Thành Phố – CMC vào Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – SAGECO và lấy tên là Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – SGC.

Ngày 15/9/2006 của Ủy Ban nhân dân TP.HCM có Quyết định số: 4198/QĐ-UBND về việc chuyển Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con.

Thực hiện theo nghị định số 25/2010/ NĐ-CP về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH Một thành viên, UBND đã có quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 31/07/2010 về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.

Chức năng hoạt động:

* Xây lắp: Các công trình dân dụng và công nghiệp; Các công trình

kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp; Các công trình giao thông, đường bộ, cầu cảng, thủy điện, thủy lợi, bưu điện, hàng không; Các công trình đường dây và trạm biến áp trung, hạ thế; Trang trí nội ngoại thất và cảnh quan công trình.

* Đầu tư dự án: Chủ đầu tư các dự án xây dựng khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp; Kinh doanh phát triển nhà, chung cư, siêu thị, chợ, công viên.

* Tư vấn thiết kế: Khảo sát, thiết kế, quy hoạch, lập tổng dự toán các công trình xây dựng; Giám sát, thẩm định chất lượng công trình, dự án đầu tư; Lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu các công trình xây dựng.

* Vật liệu xây dựng: Khai thác, sản xuất, kinh doanh sản phẩm vật liệu xây dựng cơ bản và trang trí nội thất; Thiết kế, chế tạo công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng.

* Các lĩnh vực khác: Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị công nghệ xây dựng; Nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cán bộ công nhân trong ngành; Kinh doanh đa ngành.