Top

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Tân Hưng Thịnh

Địa chỉ: 47-49-51 Phùng Khắc Khoan, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.2222 6699        Fax: 84.8.2220 3666

E-mail: info@tanhungthinhcorp.com         Website: www.tanhungthinhcorp.com

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ