Top

Quỹ Phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh (HOF)

Địa chỉ: 121 Bà Huyện Thanh Quan, P.9, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3931 9898        Fax: 84.8.3526 4884

E-mail: hof@hof.com.vn         Website: www.hof.com.vn

Công chức vay trên 230 tỷ đồng phát triển nhà ở

Quỹ Phát triển nhà ở TP.HCM (HOF) cho biết, từ năm 2006 đến nay, HOF đã giải ngân cho 840 hồ sơ khách hàng cá nhân với tổng số tiền hơn 230 ...