Top

Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam

Địa chỉ: Tòa nhà Metropolitan 235 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3829 2288        Fax: 84.8.3823 0530

E-mail: commercialbanking@hsbc.com.vn         Website: www.hsbc.com.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ