Top

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM

Địa chỉ: 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3829 9344        Fax: 84.8.6291 5900

E-mail: info@hdbank.com.vn         Website: www.hdbank.com.vn