Top

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM

Địa chỉ: 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3829 9344        Fax: 84.8.6291 5900

E-mail: info@hdbank.com.vn         Website: www.hdbank.com.vn

Cho vay mua nhà, nền nhà

HDBank cho mọi đối tượng khách hàng vay để bổ sung tiền mua mọi loại nhà, nền nhà và nhà xưởng dùng để ở, cho thuê, phát triển sản xuất ...