Top

Công ty Tư vấn Kiến trúc - Xây dựng TT Associates

Địa chỉ: Tầng 10 COMA Building, 125D Minh Khai, P.Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.3624 8045 - 0902711464        Fax: 84.4.3 624 8047

E-mail: contact@tt-as.vn         Website: www.tt-as.vn