Top

Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam - OSC Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Lê Lợi, P.1, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84.64.385 2603 - 385 2405        Fax: 84.64.385 2834

E-mail: info@oscvn.com         Website: www.oscvn.vn