Top

Công ty TNHH Film Cách Nhiệt Ngôi Sao

Địa chỉ: Số 9 Ngõ 81 - Láng Hạ, P.Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.6292 9815 - 3514 0739        Fax: 84.4.3514 4201

E-mail: ngoisao@phimcachnhiet.com.vn         Website: www.phimcachnhiet.com.vn