Top

Công ty LD Khu công nghiệp Việt nam Singapore

Địa chỉ: 8 Đại lộ Hữu Nghị - Khu công nghiệp VSIP, P.Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 84.650.374 3898        Fax: 84.650.374 3430

E-mail: vsip_mktg@hcm.vnn.vn         Website: www.vsip.com.vn