Top

Công ty LD Khu công nghiệp Việt nam Singapore

Địa chỉ: 8 Đại lộ Hữu Nghị - Khu công nghiệp VSIP, P.Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 84.650.374 3898        Fax: 84.650.374 3430

E-mail: vsip_mktg@hcm.vnn.vn         Website: www.vsip.com.vn

Công ty Liên doanh Khu công nghiệp Việt nam Singapore được thành lập từ sáng kiến của Thủ tướng Singapore Goh Chok Tong và Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt, với một khu công nghiệp kiểu mẫu cho việc thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Với sự hỗ trợ từ hai phía Chính phủ, nhiều doanh nghiệp đã  tham gia nguồn lực để thành lập Công ty Liên Doanh Khu công nghiệp Việt Nam Singapore.

 

Công ty Becamex Việt Nam với 49% cổ phần, và phía hợp tác nước ngoài với 51% cổ phần bao gồm: Công ty Sembcorp Park Holdings, Assendas đầu tư, Seletar đầu tư, phát triển châu Á MC, KMP đầu tư Việt  Nam, đầu tư nước ngoài UOL và xây dựng LKN.

 

Ngoài công việc kinh doanh, VSIP cũng đã đóng góp cho việc phát triển cộng đồng. Mỗi năm, Công ty tổ chức các chuyến đi thăm, phát quà và tiền cho người nghèo, trẻ em mồ côi, tật nguyền, người già cô đơn và người bệnh phong trong tỉnh Bình Dương. Năm ngoái, Công ty đã tổ chức chương trình từ thiện và  nguyên góp 10.000 đôla mỹ cho người nghèo tỉnh Bình Dương. Công ty dự định tổ chức ngày từ thiện như là một sự kiện hàng năm.

 

Đến nay, VSIP đã đầu tư  97,9 triệu đôla mỹ cho việc phát triển cơ sở hạ tầng với 300 ha. Công ty sẽ chi 41,2 triệu đôla mỹ cho giai đoạn 3 là phần cơ sở hạ tầng sẽ được phát triển với 200 ha để cung cấp cho các nhà đầu tư mới. Ưu tiên áp dụng cho các dự án sản xuất về công nghệ kỹ thuật cao và những dự án này với những điều kiện xử lý tốt môi trường để tạo VSIP trở thành Khu công nghiệp xanh.