Top

Công ty CP Dịch vụ Thương mại TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 18 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3521 0718        Fax: 84.8.3521 0719

E-mail: setra@setra.com.vn         Website: www.setra.com.vn