Top

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 14 - CC14

Địa chỉ: Số 8 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3829 0039        Fax: 84.8.3829 3714

E-mail: info@cc14.com.vn         Website: www.cc14.com.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ