Top

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 14 - CC14

Địa chỉ: Số 8 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3829 0039        Fax: 84.8.3829 3714

E-mail: info@cc14.com.vn         Website: www.cc14.com.vn

 

Tổng quan doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 14 - CC14 trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – Bộ Xây Dựng là doanh nghiệp nhà nước được thành lập năm 1979 và đến ngày 01/02/1999 được Nhà nước Việt Nam xếp hạng "Doanh nghiệp hạng 1".

Năm 2005 Công ty chuyển sang hình thức Công ty Cổ phần theo quyết định số 2404/QĐ-BXD ngày 30/12/2005 của Bộ Xây Dựng.

Hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 4103004297 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 25/01/2006.

Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Tầm nhìn
Trở thành nhà đầu tư - xây dựng chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

Sứ mệnh
- Tạo ra sản phẩm, dịch vụ đầu tư xây dựng được tiêu chuẩn hóa riêng biệt đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị trường.
- Trên nền tảng giá trị doanh nghiệp và lợi ích cổ đông phát triển bền vững.

Giá trị cốt lõi
- Năng động - Chuyên nghiệp - Hiệu quả - Bền vững.

Chính sách An toàn lao động

Chính sách ATLĐ CC14 là các hoạt động thi công trên tất cả các công trình phải an toàn và hiệu quả. Việc tuân thủ những nguyên tắc an toàn lao động, vệ sinh môi trường và sức khoẻ nghề nghiệp là điều kiện tiên quyết trong tất cả các hoạt động của công ty.

Hệ thống an toàn lao động CC14 được triển khai toàn diện nhờ vào sự quan tâm chặt chẽ đến biện pháp thi công thiết bị, khuyến khích và huấn luyện đối với tất cả người lao động. Thiết lập và duy trì môi trường làm việc an toàn, phấn đấu loại trừ các mối nguy hiểm có thể xảy ra dẫn đến gây tai nạn thương tích cho người và thiệt hại tài sản.

Công ty có các kế hoạch, hành động cần thiết để kiểm soát điều kiện môi trường làm việc không độc hại và phù hợp với pháp luật hiện hành.

Công ty đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động huấn luyện về an toàn lao động để tất cả người lao động của CC14 được làm việc trong môi trường an toàn.

Mục tiêu chính sách an toàn lao động CC14 là tất cả nhân viên đều có trách nhiệm để an toàn cho chính bản thân mình và cho tất cả những người làm việc xung quanh.

Cơ cấu tổ chức